Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk SANA.

Reflexzonetherapie is geschikt voor jong en oud, werkt tevens preventief en kan uitstekend naast reguliere en andere alternatieve behandelmethoden worden toegepast. Reflexologie is geen vervanger voor medisch advies en/of andere behandelingen.

1. Door inschrijving voor een activiteit of het maken van een afspraak voor een behandeling betekent dat deelnemer akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Praktijk SANA.

Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van Praktijk SANA. Of worden op verzoek toegestuurd per mail. Praktijk SANA zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Hiervoor is een eed (geheimhoudingsplicht/beroepsgeheim) afgelegd, aan welke iedere geregistreerde therapeut zich dient te houden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw andere data kunt u vinden onder het kopje ‘Privacy’ op de website.

2. Aankomsttijd. Heeft u een afspraak dan vraag ik u om echt op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de totale tijd. Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld.

3. Deelname aan een activiteit of behandeling gebeurt geheel voor eigen risico.

4. Deelnemer aan een activiteit of behandeling is verplicht alle relevante informatie met betrekking tot gezondheid en huidgevoeligheid te melden die van invloed kunnen zijn voor het deelnemen aan een activiteit of behandeling. Alle eventuele nadelige gevolgen uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.

5. Praktijk SANA is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een activiteit of behandeling.

6. En er is geen sprake van een resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van Yvonne Vet.

7. Betalen. Behandelingen dienen contant of binnen 14dagen na ontvangst van de factuur per bank afgerekend te worden. De factuur wordt na de behandeling uitgeschreven en meegegeven

Bij een workshop dient de betaling vóór de aanvangsdatum van de workshop geheel betaald te zijn.

8. Annuleren. Afspraken voor een behandeling kunnen kosteloos tot 24 uur voor aanvang telefonisch en/of per mail wordenafgezegd. Bij het afzeggen of no show binnen 24 uur worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht. 

Bij een workshop die tot 7 dagen van tevoren telefonisch en/of per mail afgezegd wordt, ontvangt u het reeds betaalde bedrag retour. Bij het afzeggen binnen 1 week voor de geplande workshop datum of bij no show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Bij het niet doorgaan of van een activiteit wordt het gestorte bedrag uiteraard geretourneerd.

9. Eventuele kosten die door Praktijk SANA gemaakt zijn in verband met niet nakomen van zijn/haar betalingsverplichting worden aan de desbetreffende persoon doorberekend. 

10. Alle prijzen zijn terug te vinden op de website. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

11. Voor bedrijven en instellingen gelden op maat afgesproken algemene voorwaarden. 

12. Wijzigingen. Praktijk SANA kan deze algemene voorwaarden aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.